SINDIKALNA PRODAJA

IKAT PLUS d.o.o. takođe se bavi i sindikalnom prodajom. Ukoliko zaključite ugovor sa nama o sindikalnoj prodaji, pružamo mogućnost vašim radnicima za kupovinu na četiri,šest i dvanaest rata. O firmama koje su vec sklopile ugovor o sindikalnoj prodaji sa nama možete nas kontaktirati na naše telefone ili putem emaila.Takodje nam se možete javiti ukoliko želite da sklopite ugovor sa nama.

Firme koje su sklopile ugovor sa nama su:

-Poreska uprava -filijala Stari Grad

-Sindikat vojske Republike Srbije

Za sve bliže informacije možete nas kontaktirati na naše telephone: 011.2404-180,2401-136 ili putem emaila:ikat@tehnicom.net

IKAT nekretnine
IKAT Pluson Google+
Ikat Plus d.o.o.